אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי למס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי למס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נקודות הזיכוי הן כלי עיקרי למתן זיכוי ממס הכנסה. הגדרתה של נקודת זיכוי מופיעה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה, שבו נקוב ערכה השנתי.
מספר נקודות הזיכוי שלהן זכאי כל אדם נקבע לפי מאפיינים אישיים אחדים. תושב ישראל מקבל 2.25 נקודות זיכוי בסיסיות ואישה תקבל עוד חצי נקודת זיכוי.
תקנה 9 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 מקנה לפקיד השומה את הסמכות להורות למעביד, על פי בקשת העובד, להקטין את ניכוי המס או להימנע מניכוי מס כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודת זיכוי, או כאשר הכנסתו פטורה ממס - כולה או מקצתה.
פקודת מס הכנסה קובעת במספר סעיפים את הזכאות לנקודות זיכוי דלקמן:
נקודות זיכוי בגין נסיעות, נקודות זיכוי לחיילים משוחררים, נקודות זיכוי בגין תושב, נקודות זיכוי בגין עולים חדשים, נקודות זיכוי בגין ילדים, נקודות זיכוי לגרוש, נקודות זיכוי לתואר אקדמי, נקודות זיכוי ללקויי למידה, נקודות זיכוי לנטול יכולת, נקודות זיכוי לחד הוריים, נקודות זיכוי לאבות, נקודות זיכוי לאישה, נקודות זיכוי לבן זוג לא עובד - יחיד מוטב, נקודות זיכוי לנער, ועוד.

חוזרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית