אישור
דף הבית > חשבפדיה > ספורטאים - ספורטאי חוץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ספורטאים - ספורטאי חוץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 75א לפקודת מס הכנסה דן בעיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

מכוח סעיף זה הותקנו תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), העוסקים בניכויים ובזיכויים שיותרו בדבר שיעור המס שיחול על הכנסתו של ספורטאי חוץ ועל הכנסתו מעיסוק בספורט; לעניין זה -

"ספורטאי חוץ" - תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק בספורט;

"עיסוק בספורט" - השתתפות באופן סדיר במשחקים או בתחרויות ספורט, באימון או בהכנה לקראתם, למעט עיסוק כמאמן בתחום הספורט, והכול באגודת ספורט או במועדון ספורט ישראליים.

התקנות קובעות דלקמן:

1.   ספורטאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה:

(1)  סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל, ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;

(2)  סכום שלא יעלה על 320 שקלים חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית