אישור
דף הבית > חשבפדיה > עסקה מלאכותית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עסקה מלאכותית הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

נושא המלאכותיות נדון והתפתח רבות בפסיקה, אשר אימצה את הפרשנות המעדיפה את מהות העסקה מאשר את צורתה. לשם כך פותחו בפסיקה מבחני עזר לבחינת המלאכותיות, כגון בחינה האם העסקה חורגת מהדפוסים המקובלים לעסקה מסוגה. עסקה תיחשב למלאכותית אם היא מנוגדת לדפוסים המקובלים בחיי הכלכלה וסוטה מן הדרכים שבני האדם נוהגים בהן כדי להשיג תוצאה כלכלית מסויימת.

ואולם, המבחן העיקרי והנהוג היום בפסיקה הוא כי טעם מסחרי אינו מספיק לשם אמיתות העסקה, אלא יש דרישה לטעם מסחרי משכנע, ממשי ואמין, מעבר לטעם של הימנעות ממס וכי טעם כלכלי שולי או דחוק אינו מספק. עם זאת, בית המשפט הכיר בכך כי מבחן זה אינו מבחן יחיד ומכריע. זהו מבחן עזר אשר מטרתו לאזן בין זכות הנישום לתכנן את המס ובין האינטרס הציבורי בגביית מס ובקיום מערכת מס צודקת ושוויונית. בית המשפט מכיר בכך כי השיקול של הפחתת מס אינו פסול ביסודו, וכי ככל שתכנון המס משתלב במארג העסקי של הנישום, מדובר בטעם כלכלי-מסחרי לגיטימי.

 

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית