אישור
דף הבית > חשבפדיה > עסקת אקראי מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עסקת אקראי מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

על פי סעיף 2(1) לפקודה, עסקת אקראי מהווה מקור הכנסה מעסק ומשלח יד, כלומר הכנסה פירותית, אשר מאפייניה הם עסקה שאינה משולבת במנגנון של עסק או משלח יד והיא ללא סממן פירותי מוחשי אך בעלת מאפיינים עסקיים-מסחריים, הכוללים משך אחזקה קצר יחסית בהתחשב באופי הנכס; מימון - תקופת מימון קצרה מעידה על אופי מסחרי ולא על אופי הוני; מחזוריות - רמת שכיחות ביצוע עסקאות דומות גבוהה מעידה על אופי מסחרי יותר מאשר על אופי הוני; בקיאות וידע - ככל שהידע והבקיאות של הנישום מהווים נתח מהותי בעסקה המתבצעת, ניתן לומר כי העסקה נושאת אופי מסחרי יותר מאשר הוני; ארגון ושיווק - קיום מנגנון ארגוני ומנגנון שיווקי לגבי ביצוע העסקה מעיד על אופי מסחרי; פיתוח ויזמות - קיום מנגנון פיתוח ויזמות לפני ביצוע העסקה, מעיד על אופי מסחרי; נסיבות מיוחדות של העסקה - יש לבחון את נסיבות ביצוע העסקה הספציפית.

הפסיקה בנושא עסקת אקראי היא מגוונת, ובית המשפט יישם את המבחנים השונים שצוינו לעיל במקרים אשר הובאו לפתחו.

לעמדת מס הכנסה, הפסד מעסקת אקראי על פי סעיף 28 לפקודה, אינו ניתן לקיזוז או להעברה לשנות המס הבאות.

עסק אקראי - אותם הכללים והסממנים החלים בעסקת אקראי חלים לגבי עסק אקראי, אולם ההבדל היחיד בין עסק אקראי לעסקת אקראי כאמור הוא שתדירות התרחשות עסקאות האקראי גבוהה עד כדי הפיכתם לעסק אקראי. שאלת אפשרות קיזוז הפסדים כנגד עסק אקראי בעל אופי מסחרי אינה ברורה דיה. בפסק הדין אחא גולדשטיין בבית המשפט העליון, פסק בית המשפט שניתן לקזז הפסד מועבר כנגד הכנסה מעסק אקראי בעל אופי מסחרי כיוון שאין שוני בין עסק אקראי לעסק. ואולם עמדת רשות המסים (מס הכנסה) מצומצמת, ולעמדתה, כנגד עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי אין אפשרות לקזז. באמרת אגב נציין כי ניתן לטעון כי עצם הגדרת עסק סותרת מיניה וביה את הגדרת האקראיות, מאחר שבעסק יש סממנים של המשכיות ולכן הפסיקה בעניין אחא גולדשטיין בעייתית במידת מה.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית