אישור
דף הבית > חשבפדיה > עסקת אקראי מיסוי מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עסקת אקראי מיסוי מקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין

חוק מע"מ מגדיר בחלופה השנייה עסקת אקראי לעניין מיסוי מקרקעין, כך שסיווג עסקת האקראי אינה תלויה באופי העסקה, אלא מתבססת על זהות הרוכש. למעשה, עסקת אקראי במקרקעין אינה חייבת להיות בעלת אופי מסחרי.

כדי שתתקיים בחוק מע"מ עסקת אקראי במקרקעין, נדרשים התנאים הבאים:

1.   המוכר - אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין.

2.   הרוכש - מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק.

3.   במקרה שבו הקונה הוא מלכ"ר או מוסד כספי, מתווסף תנאי שלישי: הנכס הנמכר אינו דירת מגורים.

כך לדוגמה, קבלן שרכש מגרש מאדם פרטי כדי לבנות לעצמו את דירתו הפרטית, יידרש להוכיח שאין כוונתו להשתמש במגרש לצורכי עסקו. היה ועשה כן, לא יראו ברכישה עסקת אקראי.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית