אישור
דף הבית > חשבפדיה > עסקת קומבינציה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עסקת קומבינציה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין

עסקת קומבינציה טיפוסית היא, הלכה למעשה, עסקת חליפין שבה בעל המקרקעין מוכר חלק מהמקרקעין (קומבינציה מסוג "מכר חלקי") תמורת קבלת שירותי בנייה מהקבלן על חלק המקרקעין שנותר בידי הבעלים (כמובן, ייתכן שבעסקת הקומבינציה בעל המקרקעין ישלם כספים לקבלן, או שהקבלן ישלם כספים ו/או תשלומים נוספים לבעל המקרקעין).

מס ערך מוסף

מחירה של עסקת קומבינציה נקבע על פי הוראות סעיף 10 לחוק מס ערך מוסף, שכן תמורתה, כולה או מקצתה, אינה בכסף.

עסקת קומבינציה (קרקע תמורת דירות) היא עסקת חליפין שבה בעל המקרקעין מוכר קרקע לקבלן, והקבלן מעניק לו בתמורה שירותי בנייה. בעסקת קומבינציה מתקיימות למעשה שתי עסקאות: האחת - מכירת קרקע לקבלן על ידי בעל המקרקעין, עסקה שהיא בדרך כלל "עסקת אקראי" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק; והשנייה - הענקת שירותי בנייה מאת הקבלן לבעל המקרקעין, אף היא עסקה חייבת במע"מ.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית