אישור
דף הבית > חשבפדיה > רווחים ראויים לחלוקה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רווחים ראויים לחלוקה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

רווחים ראויים לחלוקה הם למעשה רווחים אשר כבר נשאו בנטל מס החברות, אך טרם מוסו בשלב השני שהוא מס ההכנסה שיחול עם חלוקת רווחים אלה כדיווידנדים לבעלי מניות יחידים בחברה. סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה מתחשב בקיומם של רווחים אלה.

סעיף 94ב לפקודה חל במקרים שבהם מכר בעל מניות בחברה את מניותיו, והתמורה בעד מכירתן מבטאת גם ברווחים שנצברו בחברה ולא חולקו עד למועד מכירת המניות. התכלית העומדת בבסיס הסעיף היא להשוות את הסדר המס החל במכירת מניות או בפירוק החברה להסדר המס החל בקבלת דיווידנד בסמוך לפני המכירה או הפירוק.

סעיף 94ב לפקודה קובע בין היתר כי במכירת מניה של חברה שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ורכישתן בוצעה לפני המועד הקובע בידי יחיד או בידי חבר בני אדם, שיעור המס שיחול על חלקו של המוכר ברווחים הראויים לחלוקה בחברה יהיה שיעור המס שהיה חל עליהם אילו היו מתקבלים בידיו כדיווידנד בסמוך לפני המכירה, על פי הוראות סעיפים 125ב או 126(ב) לפקודה, לפי העניין.

כלומר, על אף שיעור המס הקבוע בסעיפים אלה, שיעור המס על חלקו של המוכר ברווחים הראויים לחלוקה בחברה שנצברו עד המועד הקובע (הסכום שהיה נחשב לרווחים ראויים לחלוקה אילו נמכרה המניה במועד האמור), יהיה 10%.

סעיף 94ב קובע שתי דרכים לחישוב רווחים ראויים לחלוקה - מסלול חשבונאי ומסלול מיסויי, ויש להתחשב בנמוך מביניהם.

 

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית