אישור
דף הבית > חשבפדיה > רווח הון ממכירת כלי רכב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רווח הון ממכירת כלי רכב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 88 לפקודה ממעט מהגדרת "נכס" מיטלטלין לשימוש אישי של יחיד כגון רכב פרטי. על כן, מכירת כלי רכב בידי יחיד (שהרכב נמצא בבעלותו האישית ולא חלק מעסקו) אינה חייבת במס, שכן מיטלטלין לשימוש אישי אינם מהווים "נכס" שמכירתו מתחייבת במס רווחי הון. 

במכירת רכב של יחיד שבגינו היה זכאי לתבוע הוצאות החזקת רכב, מחושב רווח ההון על פי תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997. על פי תקנות אלה, עד שנת 2008 היה צורך לבצע חישובים הקשורים ביחס הקילומטרים המוכר והלא מוכר, כפי שהותקנו בעבר, ועל חלק זה שילם היחיד מס רווח הון. על פי התיקונים שחלו בשנת 2008, אין משמעות ליחס הקילומטרים המוכר והלא מוכר ולהגדרות שבוטלו, וכיום יש לשלם מס רווח הון על פי החלק המותר בניכוי ליחיד כקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995. קרי, הגבוה מבין ההוצאות בניכוי שווי או 45% מהוצאות הרכב. עם זאת יש לציין כי תיתכן בעיה ליישם זאת, שכן תקנות חישוב רווח הון אינן מפנות בפועל לתקנות ניכוי הוצאות רכב, אולם זו הפרקטיקה הנוהגת.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית