אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס הכנסה - הגשת דוחות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס הכנסה - הגשת דוחות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
ערכים מקושרים

מכוח סעיף 134א לפקודה הותקנו תקנות מס הכנסה - פטור מהגשת דין וחשבון.

מועד הגשת הדו"ח הוא עד 30 באפריל של כל שנה  אולם  מי שחייב לנהל הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה ומי שחייב בהגשת דו"ח מקוון (שידור הדו"ח באינטרנט )  -מועד הגשת הדו"ח הינו עד 31 במאי של כל שנה.

ניתן להגיש בקשה למס הכנסה לאורכה להגשת הדוחות לתאריך מאוחר יותר אם לא התקבלו כל המסמכים הדרושים להגשת הדוח או בשל סיבה אחרת . יש לציין שמייצגים –רואי חשבון ויועצי מס מקבלים אורכות כלליות עבור לקוחותיהם אם עמדו בתנאים מסויימים של שיעורי הגשת הדוחות מכלל לקוחותיהם .

הגשת דו"ח באיחור ללא קבלת אישור על אורכה  ממס הכנסה תגרום להטלת קנסות גבוהים .

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית