אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות והפסדים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות והפסדים

ערכים מקושרים

 הוצאות - פקודת מס הכנסה מייחדת מקום מכובד לדיון בהתרת הוצאות. אחד הכללים המקודשים הוא התרת הוצאות לפי עקרון ההקבלה, דהיינו, ההוצאה תהא מותרת בניכוי רק במידה ונעשתה לשם ייצור הכנסה ורק לשם כך בלבד.

לשם כך קיימת אבחנה בין סוגי ההוצאות והתרת ההוצאות תלויה בסיווגן של ההוצאות לשתי קבוצות עיקריות, קבוצת ההוצאות המיועדות לשמירה על הקיים (הידועות בשם הוצאה פירותית) מותרת בניכוי. לעומתה קבוצת ההוצאות לרכישת יתרון מתמיד (הידועות בשם הוצאה הונית) אינה מותרת בניכוי. הכלל הוא שרוב ההוצאות שנעשו במישור הפירותי מותרות בהפחתה מהרווח לעומתן, הוצאות במישור ההוני אינן מותרות.
הוצאות פירותיות מותרות בניכוי כנגד הכנסות פירותיות . הוצאות הוניות נזקפות לעלות הנכס ומותרות בניכוי רק עם מימושו.

הפסדים - פקודת מס הכנסה מתירה לקזז הפסדים שוטפים מעסק או משלח יד כנגד כל מקור הכנסה. הפסד מועבר מעסק או משלח יד ניתן לקיזוז כנגד הכנסה מאותם מקורות לרבות רווח הון בעס או משלח יד ללא הגבלת זמן.

הפסד הון ניתן לקזז כנגד רווח הון בלבד.  הפסד הון מועבר ניתן לקזז ללא מגבלת זמן (פעם היה אפשר לקזז רק 7 שנים קדימה).

 

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית