אישור
דף הבית > חשבפדיה > חישוב נפרד / מאוחד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חישוב נפרד / מאוחד

ערכים מקושרים

סעיף 66(א) – (ד) לפקודה קובע את התנאים המצטברים בהם יש לעמוד על מנת שינתן החישוב הנפרד לבני זוג. בין התנאים נקבע כי ההכנסה היא הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה הנובעת מעסק ממשלח יד או מעבודה והכנסותיהם של בני הזוג אינם תלויים זה בזו.

סעיף 66(ה) קובע תנאים מצטברים לחישוב נפרד לבני זוג המנהלים יחד את עסקם.

בחישוב נפרד זוכים בני הזוג ליתרון בכך שהאישה מקבלת נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים אישיים שאינה זוכה להם בחישוב מאוחד ושיעורי המס על הכנסתה הם שיעורי המס ההתחלתיים.

ראוי לציין כי בנושא החישוב הנפרד ניתן פסק דין מלכיאלי שוקרי וכהן בביהמ"ש העליון ביום 1.2.2012 שביטל למעשה את הלכת קלס וקבע כי לבני זוג העובדים יחד בעסק שבבעלותם – אין זכות לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם. בעקבות החלטה זו הוגשה עתירה לבית המשפט העליון לקיום דיון נוסף שאף היא נדחתה.

כיום עומדת הצעה לדיון בכנסת לשינוי חקיקה על מנת לא להפלות בני זוג העובדים יחד.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית