אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס הכנסה - מיסוי בינלאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס הכנסה - מיסוי בינלאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

 סעיף 4א לפקודה עוסק במקום הפקתה של הכנסה פרותית. הסעיף  נחקק בתיקון 132 לפקודה  ובו  נקבע כי חבות המס לתושבי ישראל  על הכנסותיהם  בחו"ל תהיה על בסיס פרסונאלי ולא על בסיס טריטוריאלי כפי שהיה ערב תיקון 132 לפקודה.

סעיף 4א דן בחבות המס של תושב חוץ  על הכנסותיו בישראל, זיכוי ממס זר שמשלם תושב ישראל על הכנסותיו בחו"ל, התרת הוצאה בגין תשלום לתושב חוץ בהתאם למקור ומקום ההכנסה, וכן בקיזוז הפסדים על פי סעיפים 28 ו – 29 לפקודה המושפעים ממקום מקור ההפסד.

ה"מיסוי הבינלאומי" עוסק בנושאים כגון: מיסוי הכנסות מעבודה בחו"ל, קיזוז הפסדים כנגד הכנסות מחו"ל, חברת משלח יד זרה, חברה נשלטת זרה,  מחירי העברה, זיכוי ממסי חוץ, כללי המרה לשקלים ועוד.

סעיף 196 לפקודה קובע, שאמנה למניעת כפל מס ששר האוצר  קבע שיש לתת לה תוקף בישראל  - תהיה לעניין מס הכנסה תקפה  על אף האמור בכל חיקוק. כלומר הקבוע באמנת מס גובר על כל הוראות חוק. אמנות למניעת כפל מס באות להקל על הנישום ולא להחמיר עימו.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית