אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוראות ניהול ספרים - מס ערך מוסף
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוראות ניהול ספרים - מס ערך מוסף הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף, קובע את הכלל שלפיו חלה חובה על חייב במס (מכוח חוק מע"מ) לנהל פנקסים בצורה ובדרך שקבע שר האוצר. שר האוצר יצק תוכן בהוראה זו, ותיקן את תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), אשר מסדירות באופן כללי את ניהול הפנקסים לצורכי חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

ניהול פנקסי חשבונות נועד בראש ובראשונה לאפשר ביקורת יעילה, מהירה וקלה על חשבונותיו של העסק, במטרה לסייע לרשויות המס בקביעת חבות המס האמיתית של העסק. מובן כי אי ניהול פנקסים עלול להעמיד את החייב במס גם בפני סנקציות פליליות.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית