אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי במקור – קביעת הכנסות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי במקור – קביעת הכנסות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

פקודת מס הכנסה והתקנות שמכוחה מעלות בנסיבות שונות חובת ניכוי מס במקור למשלמים, מתשלומים מסוימים, בשיעורים קבועים. אל מול חובה זו קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו.

על פי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה, של השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפרסים, של סכומים המתקבלים עקב היוון קצבה או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב)  לפקודה והמהווים הכנסה בידי מקבלם, או של הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, או של ריבית או דיווידנד או של כל הכנסה אחרת שקבע שר האוצר בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס בשיעורים שנקבעו בצו. הניכוי יקוזז כנגד המס שחייב בו הנישום מקבל ההכנסה . את הניכוי ישלם הנישום לפקיד שומה במועד שנקבע ותקנות וידווח עליו באותו מועד.

סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על כל מי שמשלם לתושב חוץ (לרבות מוסד כספי כגון בנק אשר באמצעותו מתבצע התשלום) לנכות מס במקור בשיעור 25% ליחיד, ומס חברות בשיעור 25% (בשנת המס 2012) לחברה, מכל תשלום שהוא הכנסה אלא אם הוצג בפני המשלם אישור מפקיד שומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור ממנו.

חקיקה
חוזרים
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית