אישור
דף הבית > חשבפדיה > פיצויי נזיקין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פיצויי נזיקין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

בפסיקה נקבע מבחן "דין הפיצוי כדין הפרצה אשר הוא בא למלא". כפועל יוצא, חבות המס עקב הפיצוי היא כדין חבות המס שהייתה חלה על הכספים שבא הפיצוי להחליף, אם מדובר בהחזרת המצב לקדמותו (הוני) או שמא מדובר בפיצוי על אובדן רווחים (פירותי). כאשר בוחנים מהו ראש הנזק שבגינו מתקבל הפיצוי, בודקים את כלל הנסיבות שהביאו למתן הפיצוי, אולם חלק מהותי מהבחינה הוא אופן ניסוח הפיצוי, כפי שעולה מהפסיקה - שם נותן בית המשפט משקל כבד לניסוח הפיצוי בהסכם שבין הצדדים.

בפקודה ישנן התייחסויות ספציפיות לכמה תקבולים בגין פיצויים -סעיף 3(א) לפקודה קובע כי פיצוי המתקבל מחברת ביטוח בשל הפסד רווחים מהווה הכנסה - מכאן שיש מקור חיוב במישור הפירותי. כן קובע סעיף 9(7) לפקודה כי סכום הון שהתקבל כפיצוי על מוות או על חבלה, פטור ממס.

ההוצאות בגין פיצוי נזיקי עבור הצד המשלם, יסווגו כהוצאה הונית או פירותית לפי כללי הפקודה ויותרו בניכוי על פי כללי ניכוי הוצאות לפי סעיף 17 לפקודה או יוכרו כהפסד הוני לפי סעיף 92 בהתאם. יצוין כי אין הכרח להקבלה בין סיווג ההוצאה אצל המשלם לעומת סיווג ההכנסה אצל המקבל, וייתכנו מצבים שבהם משלם הפיצוי יכיר בהוצאה כהוצאה הונית ואילו אצל מקבל הפיצוי ההכנסה תסווג כפירותית, ולהיפך.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית