אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס הכנסה – חקלאות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס הכנסה – חקלאות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

להכנסה מחקלאות מקור מיסוי נפרד ועצמאי המצוי בסעיף 2(8) לפקודה. בהתאם לסעיף, הכנסות מחקלאות כוללות כל השתכרות או רווח שמקורו בחקלאות, עבודת אדמה, גידולי קרקע או ייעור. יצוין כי סעיף 2(8) חל על הכנסות מחקלאות הנובעות לנישום אשר מעבד את קרקעותיו בעצמו ומפיק את ההכנסה ובלבד שההכנסה איננה עולה לכדי עסק. במקרים בהם הכנסות מחקלאות מהוות את עיקר עיסוקו של הנישום, מדובר בהכנסות מעסק, אשר ממוסות בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה, שכן הפקודה מגדירה 'עסק' ככולל 'חקלאות'. לשם השלמת התמונה יצוין כי נישום אשר אינו מעבד את קרקעותיו בעצמו, הכנסותיו מן הקרקע יחשבו בדרך כלל כהכנסה לפי סעיף 2(6) לפקודה.

החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 מעניק הטבות מס שונות לנישום אשר עומדים בתנאים הקבועים בחוק ושתכניתו אושרה. הטבות המס כוללות, בין היתר, שיעור מס חברות מופחת ובמקרים מסוימים אף פטור ממס, וכן שיעור מס של 15% בעת חלוקת דיבידנד הנובע מהכנסה מאושרת. בנוסף להטבות מס, בעלי מפעל חקלאי מאושר זכאי גם למענק השקעה, בהתאם לקבוע בחוק. בנוסף, בעל מפעל חקלאי מאושר זכאי לפחת מואץ לגבי הנכסים המשמשים את המפעל ואשר כלולים בתכנית המאושרת.

חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית