אישור
דף הבית > חשבפדיה > פטור מהגשת דין וחשבון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פטור מהגשת דין וחשבון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

בישראל קיימת חובת דיווח כללית לאור הוראות סעיף 131 לפקודת מס הכנסה. ברם, סעיף 134א לפקודה מעניק סמכות להתקנת תקנות לפטור מהגשת דוח שנתי, ומכוחו הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון).

בעוד סעיף 131 לפקודה מטיל את חובת הגשת הדוח על כל האוכלוסייה כמעט, סעיף 134א לפקודה מעניק לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את הסמכות לפטור מחובת הגשת דין וחשבון את המפורטים להלן:

1.   מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה, קצבה או הכנסה ששילם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה (הכנסה מהשכרת דירת מגורים ומסלול מיסוי בשיעור 10%).

2.   מי שהכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד, והן לא עלו על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שעל פי סעיפים 34-36 לפקודה.

3.   תושב חוץ.

4.   מי שקיבל הכנסה שנוכה ממנה מס במקור כדין, או שחל לגביה פטור ממס, וללא הכנסה זו היה פטור מחובת הגשת דין וחשבון.

5.   נאמן, אם הוא תושב ישראל ואם לאו, שהייתה לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס.

תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), מאפשרת לפקיד השומה לדרוש דוח מכל אדם, מבלי לנמק את בקשתו.

אין התיישנות על דרישת דוחות. בדרך כלל נדרשים דוחות עד עשר שנים אחורה.

 

טבלאות מידע
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית