אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגנת הדייר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הגנת הדייר הצג הכל

חוזרים
ערכים מקושרים

 החוק קובע לבעל הבית בין היתר הגבלה בגביית דמי השכירות, לא ניתן לבעל הבית לפנות את הדייר ובני משפחתו כשהשכירות נמשכת אלא לפי עילות פינוי מיוחדות הקבועות בחוק, כמו כן קובע החוק כי זכות הדייר יכולה לעבור לקרוביו  (לאחר מותו או במקרים של פירוק התא המשפחתי - בהתקיים התנאים שקבועים בחוק).
דייר מוגן הוא : מי שמחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי-מפתח. דייר שלא שילם דמי-מפתח אך נכנס לנכס לפני שנת 1940.  דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס ביום 20/8/1968 שבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי.
 דייר שנכנס לנכס לאחר 20/8/1968 ובחוזה נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית