אישור
דף הבית > חשבפדיה > תרומות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תרומות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה
על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה רשאי נישום לקבל זיכוי ממס הכנסה בשל תרומות למוסד ציבורי שאושר לעניין זה ולקרן לאומית.
הזיכוי מהמס ניתן בשיעור של 35% מסכום התרומות המוכרות ששולם בפועל; ולפי כללים אלה:
● סכום התרומות עלה על 190 ש"ח (בשנת המס 2014)
● הזיכוי ניתן בשל סכום כולל של תרומות, שלא עלה על 30% מההכנסה החייבת, או על 9,304,000 ש"ח (סכום זה נכון לשנת המס 2014) - לפי הנמוך שביניהם
● הסכומים הללו מתואמים בכל שנת מס
● על פי המובא בסעיף 46א לפקודה, הסכום הכולל שבשלו יינתן בשנת מס פלונית זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח על פי סעיף 20א לפקודה (הניכוי הוא בשיעור 40% מההכנסה החייבת בשנה, שבה שולמה ההשתתפות), לא יעלה על 50% מההכנסה החייבת לפני הניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח.
● על פי המובא בסעיף 46ב לפקודה - הזיכוי בשל תרומות ייתווסף לסכום המס המגיע לצורך חישוב מקדמות לאחר אותה שנה (זאת משום שלדעת רשויות המס אין ודאות כי הנישום ימשיך לתרום גם בשנים הבאות).
● יש לדווח על כל תרומה מעל 20,000 ₪ ולפרט ממי התקבלה.
● על פי סעיף 32א לחוק העמותות, עמותה אשר מחזור הכספי עולה על 300,000 ש"ח חייבת לציין בדוח הכספי אם קיבלה תרומות מ"ישות מדינית זרה".

חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית