אישור
דף הבית > חשבפדיה > תמלוגים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תמלוגים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

תמלוגים הם כסף המוזרם לבעלים של נכס או זכות מסוימת, עבור השימוש בה. לרוב מדובר בכסף המשולם לבעלי זכויות יוצרים על שימוש בקניינם הרוחני, או לבעלי פטנטים.

לעניין תמלוגים המשולמים לתושב חוץ - סעיף 4א(א)(7) לפקודת מס הכנסה קובע כי מקום הפקת הרווח מתמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי, הוא במקום תושבותו של המשלם, קרי - בישראל, ולכן ההכנסות מתמלוגים חייבות במס בישראל על דרך של ניכוי במקור בעת תשלומם.

שיעור המס על התמלוגים נקבע בהוראות האמנה עם מדינת תושבותו של המקבל. אם יש אמנה עם המדינה הרלוונטית, אזי הניכוי במקור הוא בשיעור 25% לפי סעיף 170 לפקודה.

ביטוח לאומי

הכנסות מתמלוגים הן הכנסות החייבות בדמי ביטוח לאומי, זאת מאחר שהן מופקות ממקור המופיע בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה.

עמדת המוסד לביטוח לאומי:

1.   אם המבוטח פעיל ומקבל את התמלוגים בד בבד עם פעילותו - ההכנסה תיחשב הכנסה ממשלח יד של המבוטח.

2.   אם המבוטח אינו פעיל ומקבל תמלוגים על ספרים או על יצירות שיצר בעבר - ייחשבו התמלוגים הכנסה שאינה מעבודה ויחולו עליהם שיעורי דמי הביטוח כמקובל בנוגע להכנסות פסיביות.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית