אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תמ"א 38 הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מטרת תכנית מתאר ארצית 38 היא חיזוק מבנים, בין היתר גם נגד רעידת אדמה, ובניית תוספות למבנים באמצעות מתן הטבות מס. בעלי הדירות אשר מוכרים לקבלן את זכויות הבנייה של הדירה שברשותם בתמורה לחיזוק ושיפוץ הדירה לפי תמ"א 38, זכאים לפטור ממס שבח לפי סעיף 49לג לחוק מיסוי מקרקעין על עסקה זו, ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים: זכויות הבנייה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38; בוצע חיזוק של הבניין על פי הוראות החיזוק שבתמ"א 38 והתמורה שניתנה לבעלי הדירות היא "שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק" כהגדרתם בסעיף 49לב לחוק. בהתקיים התנאים לפטור ממס שבח, העסקה פטורה גם ממס מכירה, אם חל. עם זאת, העסקה אינה פטורה ממס רכישה שהקבלן מחויב לשלם (5% משווי זכויות הבנייה הנמכרות). תמריץ נוסף הוא פטור ממע"מ על מתן שירותי הבנייה לבעלי הדירות.

אם חוץ מקבלת שירותי חיזוק המבנה מקבל בעל הדירה תמורה נוספת, אשר אינה חלק מהגדרת "שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק" כגון מזומן, רכיב זה אינו פטור ממס. חיוב המס יחול רק על חלק זה.

 

חוזרים
שאלות
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית