אישור
דף הבית > חשבפדיה > תושב חוץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תושב חוץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עד תיקון 168 לפקודה הוגדר תושב חוץ בסעיף 1 לפקודה בהגדרה שיורית, דהיינו, מי שאינו נחשב תושב ישראל.

בתיקון 168 לפקודה, אשר תחולתו מיום 1.1.2007, הוספה להוראות סעיף 1 לפקודה הגדרת תושב חוץ. ההגדרה בסעיף 1 לפקודה כוללת שני מבחנים, כמותי ומהותי. ההגדרה קובעת כי תושב חוץ הוא מי ששהה מחוץ לישראל במשך ארבע שנים רצופות, כאשר בשנתיים הראשונות שהה מחוץ לישראל לתקופה של 183 ימים לפחות ובשנתיים העוקבות לא היה מרכז חייו בישראל.

תושבי חוץ יהיו חייבים במס בישראל על פי השיטה הטריטוריאלית, כלומר, תושב חוץ יחויב במס על הכנסתו הפירותית או ההונית אשר הופקה או נצמחה בישראל, לא אם ניתן פטור בפקודה או באמנת מס רלוונטית.

תושב חוץ זכאי להטבות מס שונות כדי לעודד השקעות זרים בישראל ולהביא לעידוד התעשייה ולהזרמת כספים לתוך ישראל. כך למשל, תושב חוץ אשר משקיע בפיקדון בנקאי, פטור ממס על הרווחים, לתושב חוץ ניתן פטור ממס על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה, מכירת מניות של חברות ישראליות פטורה ממס בידי תושב חוץ על פי סעיף 97 לפקודה וכן הטבות שונות בתחום החוק לעידוד השקעות הון.

עם זאת, סעיף 68א לפקודה קובע כי אם תושב ישראל מחזיק 25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין בחבר בני אדם תושב חוץ, אזי אותו חבר בני אדם לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי הפקודה, בשל היותו תושב חוץ. כלומר, ההטבות נשללות.

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית