אישור
דף הבית > חשבפדיה > שיפורים ושיפוצים במושכר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שיפורים ושיפוצים במושכר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הוצאות להתאמת המושכר (שיפורים ושיפוצים במושכר) כוללות הוצאות שהוצאו לצורך התאמת המושכר לצורך ייצור הכנסה של השוכר. כלומר, הוצאות אלה מתייחסות לשני מצבים, הוצאות שהוציא השוכר לצורך התאמת המושכר למטרת ייצור הכנסתו וכן הוצאות שהוציא המשכיר להתאמת המושכר לצורכי ייצור הכנסתו של השוכר.

על פי תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר)(תיקון), התשס"ח-2008, הוצאות בגין שיפורים ושיפוצים במושכר מותרות בניכוי לאורך תקופת השכירות בשיעורים שנתיים שווים של 10% מדי שנת מס (ניכוי על פני 10 שנים), ובלבד שהתרת ניכוי ההוצאות לא תחול בגין סכומים שנתבע בשלהם ניכוי לפי כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל"ח-1977. אם הנישום עוזב ומפנה את המושכר בטרם הופחתו ההוצאות במלואן, יתרת הסכום שטרם הופחתה מוכרת לניכוי מיידי בעת העזיבה.

לעומת זאת, כאשר ההתאמות במושכר מבוצעות בידי המשכיר, הן יותרו בניכוי כאשר המושכר משמש בייצור הכנסה מדמי שכירות בידי המשכיר בשיעורים שווים של 10% לאורך תקופת השכירות, אך בתום תקופת השכירות לא תותר בניכוי יתרת ההוצאות שטרם הופחתו, אם ישנן כאלה.

במאמר מוסגר יצוין כי ייתכנו השלכות ברמת המשכיר וייתכן כי שיפוצים הנערכים בידי השוכר יגרמו להכרה בהכנסה ברמת המשכיר. כמה פסקי דין דנו בשאלה האם שיפורים ושיפוצים במושכר חייבים במס בידי המשכיר כהכנסה מדמי שכירות ונבחנו בהם כמה פרמטרים, למשל האם השוכר ביצע את התיקונים כ"מתנדב", האם המשכיר ויתר בתמורה על חלק מהשכירות והאם למשכיר יש שליטה על מעשי השוכר.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית