אישור
דף הבית > חשבפדיה > רווחים כלואים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רווחים כלואים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

רווחים כלואים הינם רווחים שקיבלו פטור ממס עד למועד חלוקתם או הוצאתם בנסיבות מסוימות. הנחת הבסיס הייתה כי רווחים אלו יושקעו בפעילות נוספת בישראל. בתיקון 69 לחוק עידוד השקעות הון והוראת השעה נקבע כי חברות שקיבלו פטור ממס בהתאם לחוק הישן לעידוד השקעות הון, יחלו לשלם מס בגין אותם רווחים.
ביום 12.11.2012 נכנסה לתוקפה הוראת השעה הידועה בכינויה "חוק הרווחים הכלואים". הוראת השעה חוקקה במסגרת תיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון, והיא מכונה: "מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת שעה".
מטרת תיקון מס' 69 לחוק לעידוד השקעות הון והוראת שעה בעניין מיסוי הרווחים הכלואים, היא לעודד חברות לחלק רווחים פטורים ( רווחים כלואים ) שעד כה נמנעו מחלוקתם. התיקון מאפשר תשלום מס מוטב בגין ההכנסה הצבורה שהופטרה ממס מכוח החוק לעידוד השקעות הון, וזאת עד ליום 12 בנובמבר 2013 (שנה מיום פרסום הוראת השעה ברשומות). המס המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר (להלן: "ההכנסה הצבורה הנבחרת") ביחס לכלל ההכנסה הפטורה של החברה שנצברה עד ליום 31.12.2011 (להלן: "ההכנסה הצבורה"). ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה הפטורה, כך תגדל הטבת המס.

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית