אישור
דף הבית > חשבפדיה > גביית מסים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

גביית מסים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

גביית מסים מנישומים החייבים בתשלום מס היא עניין ציבורי בעל חשיבות רבה במדינה דמוקרטית. אלא שלצד אינטרס הגבייה, נפגעות זכויות יסוד מהותיות של אותם הנישומים. אמצעי הגבייה המיוחדים, הקיימים כדי להבטיח גביית מס, היו עד לאחרונה כחומר ביד היוצר של פקיד השומה. בשנים האחרונות נראה כי אמצעי הגבייה המיוחדים אינם עוד ברירת מחדל בידי רשויות השלטון. בתי המשפט קבעו, בכמה פסקי דין, כי יש להשתמש באמצעים אלו במשורה. חדירת זכויות חוקתיות והגברת יחסי האמון בין האזרח ובין הרשות המינהלית לדיני המס, הביאה במרוצת השנים להפעלת אמצעי הגבייה המיוחדים במשנה זהירות, ובשים לב לרכיב זכויות הפרט שנפגע.

לאחרונה עלתה לדיון הצעת חוק ממשלתית חדשה - הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2012 (להלן: "הצעת החוק"), אשר מבקשת להעמיק את סמכויות הגבייה והאכיפה של רשות המסים.

הצעת החוק החדשה מקיפה את כל סוגי המס הקיימים, ישירים ועקיפים כאחד. הצעת החוק עוסקת במס הכנסה, במע"מ, בבלו, במסים עקיפים נוספים, במס שבח ובהלבנת הון.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג תכליתה להגדיל את בסיס המס בישראל ולהילחם ב"כלכלה השחורה". לדעתנו, אם תתקבל ככתבה וכלשונה הצעה זו - אזי היא בבחינת בשורה קשה לנישומים בתחומי המס השונים, וטעונה רביזיה מקיפה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית