אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי אבטלה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי אבטלה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

על-פי החוק אתה מבוטח בביטוח אבטלה, אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה :
אתה תושב ישראל, או אתה תושב ארעי - בידך אשרה או רישיון לישיבת ארעי. מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67. אתה עובד שכיר ומעסיקך חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורך.
העובדים האלה יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה, למרות שהמעסיק שלהם אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורם, והם משלמים את דמי הביטוח בעבור עצמם:
עובד שכיר שמעסיקו אינו תושב ישראל , עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ.
אלה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ואינם זכאים לדמי אבטלה:
עובד עצמאי, מי שאינו עובד כלל. חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי, למעט אם הם עובדים כשכירים מחוץ למשק, או מועסקים כשכירים על-ידי הקיבוץ, בעל שליטה בחברת מעטים, גם אם הוא עבד בה כשכיר.
ביום 30 בדצמבר 2015 נקבעו הנחיות חדשות נוספות באשר לקביעת הבסיס לחישוב דמי אבטלה:
1. במקרים שבהם חל צמצום בעבודה במהלך ששת החודשים שלפני התאריך הקובע עקב טיפול בבן משפחה שחלה.
2. התנאים להכללת חודש העבודה האחרון שלפני התאריך הקובע במניין ששת החודשים שלפיהם נקבע הבסיס לחישוב דמי האבטלה.
ביום 6.12.2012 פורסם תיקון לתקנות הביטוח הלאומי הבא להקל על זכאותם של העובדים היומיים ולעובדים במשרה חלקית לקבלת דמי אבטלה. על פי התקנות תקופת ההכשרה לדמי האבטלה לכל סוגי העובדים השכירים תימנה בחודשים ולא בימים, המשמעות הינה שעובדים יומיים שעבדו אפילו מספר ימים בחודש ולא חודש מלא, יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה כאילו עבדו כל החודש. משמעות הדבר שעובדים יומיים שמועסקים באופן חלקי יהיו זכאים לדמי אבטלה, בניגוד למצב כיום שבו נדרשו להוכיח 300 ימי עבודה בפועל, כדי להיות זכאים לדמי אבטלה.

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית