אישור
דף הבית > חשבפדיה > ידועים בציבור / ידוע בציבור / ידועה בציבור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ידועים בציבור / ידוע בציבור / ידועה בציבור הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה
בניגוד לחוקי מס אחרים (אשר בהם ההגדרה ל"בן-זוג" אינה קיימת ופורשה ככוללת גם ידועים בציבור ובני זוג מאותו מין), הרי בפקודת מס הכנסה הגדרת "בן-זוג" מחייבת נישואים:
"'בן-זוג' - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;"
מלשון ההגדרה שלעיל ניתן להבין כי כדי שתתקיים הגדרת בן זוג, יש לקיים שני תנאים מצטברים: 1. נישואין, 2. ניהול משק בית משותף. על כן ניתן להבין מלשון ההגדרה כי אי אפשר להכיר בידועים בציבור כבני זוג .
ביטוח לאומי
על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995,ההגדרה "אשתו" - לרבות ידועה בציבור.
ידועים בציבור רואים אותם בחוק הביטוח הלאומי כנשואים. לכן אם את/אתה חי/ה ביחד עם בן/בת זוג תחת קורת גג אחת, ואין ביניכם קשר נישואין, עליך להודיע על כך לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום להיווצרות חובות.
לעניין דמי לידה לאב - בן זוג "ידוע בציבור" יוכל לפצל את דמי הלידה עם בת הזוג ולקבל דמי לידה לאב. ידוע בציבור יכול להתחלק עם בת הזוג בחופשת הלידה, בתנאי שהוא עונה על ההגדרה בחוק של "ידוע בציבור".
טופס 631 - הצהרה על שיתוף בנכסים לידועים בציבור
הטופס מיועד לבני זוג נשואים או ידועים בציבור, המבקשים לחלק ביניהם הכנסות שלא מעבודה (השכרת נכס לעסק או למגורים וכדומה). החלוקה תתאפשר בהסתמך על הצהרתם בדבר שיתוף ובכפוף לכללים שנקבעו במוסד לביטוח לאומי

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית