אישור
דף הבית > חשבפדיה > טופס 126
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

טופס 126 הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים, ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה.

מועד הגשת טופס 126 לא יאוחר מיום 31 במרץ של כל שנת מס לגבי שנת המס הקודמת. לרוב, ניתנת הארכה למועד ההגשה על-ידי הרשויות.

על פי הוראת השעה ל-2012, בעקבות תיקון 178 התווסף סעיף 166(ב1) ובו נקבע כי טופס 126 יוגש כל ארבע חודשים בשנת המס מה שנקרא בפי רשויות המס "דיווח שלישוני". נכון למועד כתיבת שורות אלה (9.4.2013) הוראת השעה לא מיושמת מאחר ולפי הודעת רשות המסים מיום 16.4.2012 נדחה מועד הגשת הדוח השלישוני עד להודעה חדשה מאת רשות המסים. כאמור הודע כזו טרם נתקבלה ולכן אין חובת הגשת הדוח השלישוני על פי הוראת השעה.

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית