אישור
דף הבית > חשבפדיה > תאונות אישיות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תאונות אישיות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי

בסעיף 151 לחוק הביטוח הלאומי בפרק ו - ביטוח נפגעי תאונות נקבע כי: "מבוטח שאירעה לו תאונה בין בישראל ובין בחו"ל יהיה זכאי לדמי תאונות בעד פרק הזמן שבו בנמצא בישראל ואבד לו כשר התפקוד אם לא עסק בעבודה כלשהי" [ההדגשה אינה במקור - י"מ].

ביטוח נפגעי תאונות מזכה בתשלום את מי שנפגע בתאונה, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד. החוק חל על כל אדם, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, לרבות עקרת בית שאינה מבוטחת בביטוח הלאומי. הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 יום של אבדן כושר התפקוד.

התנאים בהם קמה זכאות לקבלת גמלת תאונות אישיות מהמוסד לביטוח לאומי:

1. תושב/ת ישראל שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שהוא נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד:

עובד שכיר או עובד עצמאי - אם אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת.

מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי - אם הוא מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו.

עקרת בית - אם אינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית.

2. על הנפגע בתאונה להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה. אם לא נבדקת בתוך פרק הזמן הזה, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי תאונה.

אם אישר הביטוח הלאומי, שתוצאות התאונה יכולות להתגלות לאחר 72 השעות שלאחר התאונה,תהיה זכאי לדמי תאונה, אם נבדקת בתוך שבועיים מיום התאונה.

מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד ובלבד שאין זו תאונת עבודה או תאונת דרכים.

הגשת תביעה:

אם נפגעת בתאונה וברצונך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי תאונה. את הטופס יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים בתוך 90 יום מיום התאונה. תביעה שמוגשת לאחר מועד זה עלולה להידחות. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

תקופת הזכאות המרבית

דמי תאונה ישולמו לכל היותר לפרק זמן של 90 יום רצופים, החל ביום שלאחר יום התאונה. לא ישולמו דמי תאונה בעד יותר מ-90 יום באותה שנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר).

לעובד שכיר או עובד עצמאי לא ישולמו דמי תאונה בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה. בעבור שני הימים האלה ישולמו דמי תאונה רק לנפגע שאיבד את כושרו לתפקד ל-12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה.

למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, לרבות עקרת בית, לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.

נפגעי תאונות - שיעורי הקצבה

למי שביום התאונה היה עובד שכיר - 75% משכרו ברבע השנה שקדם ליום התאונה, לחלק ב-90, עד למקסימום דמי תאונה ליום - 1,074.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).

לזכאי שביום התאונה היה עובד עצמאי - 75% מן ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ברבע השנה שקדם ליום התאונה, לחלק ב-90, עד למקסימום דמי תאונה ליום - 1,074.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).

למי שביום התאונה לא היה עובד שכיר ולא עובד עצמאי - 25% מהסכום הבסיסי, כפי שהיה ב- בינואר שקדם ליום התאונה, בתוספת שיעור עליית המדד מחודש ינואר ועד יום התאונה, לחלק ב-30 - ליום 71.62 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).

לידיעתך, שיעור דמי התאונה ליום הוא כשיעור דמי הפגיעה המשולמים למי שנפגע בעבודה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית