אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לחיילים משוחררים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לחיילים משוחררים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

בסעיף 39א לפקודה נקבעה הטבת מס לחייל/ת משוחרר/ת אשר שירת/ה 12 חודשים לפחות (למעט אם שוחרר/ה מטעמי בריאות קודם לכן). הטבה זו ניתנת בדרך של נקודות זיכוי נוספות לחיילים משוחררים / חיילות משוחררות אך ורק בגין הכנסות ממשכורת או מעסק (או הכנסה אחרת מיגיעה אישית בהתאם להגדרת המונח בסעיף 1 לפקודה), למשך תקופה של עד 36 חודשים שלאחר החודש שהסתיים שירות סדיר

על פי פקודת מס הכנסה מוענקות נקודות זיכוי לחיילים משוחררים / חיילות משוחררות מ''שירות סדיר'' על הכנסתם מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורם מן השירות הסדיר. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים יינתנו על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. (שירות בקבע אינו נחשב שירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה).

לשם קבלת נקודות זיכוי לחיילים משוחררים יש להמציא למעביד הצהרה על גבי טופס 101/130 בצירוף תעודת השחרור או סיום השירות. לגבי עצמאי/ת או שכיר/ה שלא הגיש/ה הצהרה למעביד מבעוד מועד או במידה ולא התקבלה ההטבה מכל סיבה אחרת במהלך השנה השוטפת, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בדרך של הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית