אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לילדים - נקודות זיכוי להורים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לילדים - נקודות זיכוי להורים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביום 16.5.17 פורסם בספר החוקים 2638 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה), התשע"ז-2017.
בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי להורים בחישוב נפרד עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018. במסגרת תיקון 247 לפקודה הוראת השעה הפכה להוראת קבע.
לפיכך החל משנת 2017 יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:
- בשנת הלידה - 1.5 נקודת זיכוי.
- בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) - 2.5 נקודות זיכוי.
- בנוסף, במסגרת הוראת השעה ניתנה לאם בלבד האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018), משנת הלידה לשנה העוקבת, לצורך כך יש למלא טופס 116ד.
- כמו בעבר, אם הילד תהיה זכאית לנקודת זיכוי אחת בשנים שלילד מלאו 6-17 שנים, בשנה שמלאו לילד 18 שנה. כמו כן אם זכאית לעוד 0.5 נקודת זיכוי בשל היותה אשה.

 

1. משפחה חד הורית
במשפחה חד הורית יקבל ההורה תושב ישראל נקודות זיכוי בגין ילדים הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו דלקמן:
1 נקודת זיכוי בגין משפחה חד הורית
וכן בגין כל ילד:
- 1 נקודת זיכוי בשנת לידת הילד ו 0.5 נקודת זיכוי בשנה בה מלאו לילד 18 שנה. לגבי ילד שנולד בשנים 2017-2018 אם הילד זכאית להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5) המגיעה לה בשנת הלידה של הילד לשנה הבאה ע"י מילוי טופס 116ד.
- 2.5 נקודות זיכוי בשנה שלאחר שנת הלידה של הילד ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים
- 1 נקודת זיכוי מהשנה שבה מלאו לילד 6 שנים ועד שנה שבה ימלאו לילד 17 שנה
לא רואים בהורה שיש לו בן זוג ידוע בציבור (לא נשוי) כמשפחה חד הורית.

2. הורה לפעוט החי בנפרד (הילד לא אצלו)
יקבל כנגד הכנסתו מיגיעה אישית בגין כל פעוט:
- 1.5 נקודת זיכוי בשנת הלידה
- 2.5 נקודות זיכוי בשנה שלאחר שנת הלידה של הילד ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים

3. הורה יחיד (משפחה חד הורית בה ילד להורה אחד)
הורה יחיד יקבל נקודות זיכוי בגין ילדים כמו שמקבל הורה במשפחה חד הורית לפי סעיף 1 לעיל (מתוכן נקודת זיכוי אחת כנגד הכנסה מיגיעה אישית) ואם הילד הוא פעוט יקבל גם נקודת זיכוי לפי סעיף 2 לעיל.
"ילד להורה אחד" - ילד שבשנת המס טרם מלאו לו תשע עשרה שנים ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

4. הורה החי בנפרד
הורה החי בנפרד שמשתתף בכלכלת ילדיו (משלם מזונות) והילד לא אצלו יקבל 1 נקודת זיכוי בגין תשלום המזונות (ללא קשר למספר הילדים).

ראה בקטגוריית מאמרים - מאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן הסוקר את היסטוריית התיקונים שנעשו במתן נקודות זיכוי להורים מאז שנת 2012.

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית