אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (חוץ מאישה נשואה שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62).
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי:

 

  • קיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד ומעסיק.
  • ● כאשר מדובר בהעסקת בן משפחה (אחד ההורים, ילד, נכד, אח/ות) אין בוחנים את קיומם של יחסי עובד ומעסיק, אלא בוחנים אם היה צורך בהעסקת בן המשפחה, ואם כשהופסקה העסקתו של בן המשפחה, הועסק עובד אחר במקומו.
  • ● הוא עונה על התנאים שנקבעו בצו לסיווג עובדים ומעבידים (בתקנות).
    המעסיק חייב לדווח על העובדים המועסקים אצלו.

חובת תשלום

  1. המעסיק לשלם דמי ביטוח (בעבור ענפים מסוימים) בעבור העובד.
  2. על המעסיק לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משכר העובד.

שכיר, תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר שאינו משלם את דמי הביטוח עבורו, חייב בתשלום עבור עצמו.
מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

תיאום דמי ביטוח

על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.
עובד או מקבל פנסיה שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח.

תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי

חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.
אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרך מוטלת על מעסיקך.
אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו"ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו"ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי, על המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים.

תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי

במידה ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית