אישור
דף הבית > חשבפדיה > השכר הממוצע במשק / הסכום הבסיסי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

השכר הממוצע במשק / הסכום הבסיסי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי

השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי משמש לבסיסי הכנסה בגבייה, בסיס למבחני הכנסות (כגון לוח ט). השכר הממוצע נקבע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ולפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי. השכר הממוצע עפ"י סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי משמש למטרות כגון: עדכון שכר הבכירים, שכר מינימום וכו'. שכר זה יעמוד החל מחודש ינואר 2013 על סך של 8,724 ש"ח לעומת 8,503 ש"ח עד כה.

עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח לאומי יעמוד בחודש ינואר 2013 השכר הממוצע במשק על סך 8,828 ש"ח לעומת 8,619 עד כה.

הסכום הבסיסי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי

הסכום הבסיסי על פי חוק הביטוח הלאומי משמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה.

 

הסכום הבסיסי לפי פסקה(1), הוא 8,594 ₪ לחודש החל מינואר 2013 במקום 8,475 ש"ח עד כה.

ואלה הגמלאות המחושבות לפי הסכום הבסיסי שבפסקה זו:

מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ס';

מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

הסכום הבסיסי לפי פיסקה 2 (לקצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד') - 175 ש"ח (במקום 173 ש"ח עד כה).

לגבי כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2), הסכום הבסיסי יהיה - 8,487 ש"ח (במקום 8,370 ש"ח עד כה). סכום זה משמש גם לחישוב ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית