אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברות ארנק
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברות ארנק הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

המושג "חברות ארנק" מתייחס לשכירים שביקשו להמיר את משכורתם כשכירים בתשלום דמי ייעוץ לחברה שבשליטתם. זהו כינוי שדבק לתופעה שכוללת, בין היתר, "שכירים המתחזים לחברות". מדובר בעובדים שהיו שכירים בחברות שונות במשק, וכששכרם עלה מעל רף מסויים, החליטו להתאגד כחברה ולקבל "שכר ייעוץ" כיועצים חיצוניים של מקום עבודתם, במקום שכר חודשי. זאת, לצורך מטרה אחת: הורדת נטל המס השוטף שמוטל עליהם ושימוש בעודפי הכספים להשקעות.
כך, כל עוד הם נמנעו מלמשוך דיבידנד או מלהשתמש בכסף לשימוש פרטי, הם נהנו משיעור מס החברות- שהינו נמוך משמעותית ביחס לשיעור המס השולי החל על שכירים ברמת משכורתם, שלעתים מגיע לכ-50%.
בחודש אוקטובר 2013 פרסמה רשות המסים המלצות בידי צוות "חברות הארנק" של רשות המסים. כך ששכירים בכירים שהתחזו לחברות על מנת לחסוך במס, ימוסו בשיעור מס מלא כשכירים, ולא בשיעור מס חברות מופחת .
הצוות ממליץ להטיל מס מידי שנה על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק", ולשם כך גיבש מספר המלצות שמטרתן לצמצם את התמריץ המיסויי הקיים בהתאגדות ובפעילות באמצעות חברות, המנוצל במקרים מסוימים לרעה.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית