אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי ללקויי למידה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי ללקויי למידה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נקודות זיכוי לילדים לקויי למידה
המודעות ללקויות למידה גברה מאוד בשנים האחרונות.
כתוצאה מכך התרבו הפניות של הורים המבקשים לקבל נקודות זיכוי בגין ילדים לקויי למידה מכוח סעיף 45 לפקודה בגין ילדים שאובחנו אצלם לקות למידה של קשב וריכוז (A.D.D) ו/או היפראקטיביות (A.D.H.D).
על מנת להבחין בין לקות קלה עד בינונית שאיננה מצדיקה הקלה מיוחדת במס, הגם שהיא מטופלת תרופתית ובהוראה מתקנת, לבין לקות חמורה המזכה במתן נקודות זיכוי לילדים לקויי למידה על פי סעיף 45, הוחלט להסתמך על קביעה של ועדת השמה המורכבת מאנשי מקצוע כפי שיפורט להלן.
מסגרת לחינוך מיוחד, פירושה כאן: כיתה לחינוך מיוחד. בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד, וכן גן ילדים לחינוך מיוחד.
כיתה לחינוך מיוחד הנה כאמור כיתה אליה מופנים על ידי ועדת השמה (לא כיתה המשמשת לתגבור והילד שוהה בה בחלק מיום הלימודים ולא הקבצה נמוכה).
הפונים לקבלת נקודות זיכוי בגין ילדים לקויי למידה יתבקשו להציג אישור על הפניה על ידי ועדת השמה וכן אישור על היות המסגרת בה לומד הילד מסגרת לחינוך מיוחד.
א. ילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד החינוך מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי בגין ילדים לקויי למידה מכוח סעיף 45 לפקודה.
ב. גם ילדים הזכאים לקיצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי בגין ילדים לקויי למידה מכוח סעיף 45 לפקודה.
ג. מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדים לקויי למידה מכוח סעיף 45 רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית