אישור
דף הבית > חשבפדיה > שווי רכב צמוד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שווי רכב צמוד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

רכב צמוד הוא רכב שנותן המעביד לעובדו. המעביד נושא בהוצאות רכישת הרכב ותחזוקתו השוטפת.
יש והמעביד נותן לעובד את הרכב לשימוש לצורכי עבודתו ולשם מילוי תפקידו (טכנאי-שירות, נציג-מכירות וכו'), והרכב משמש אותו גם לאחר שעות העבודה, לצרכיו הפרטיים.
יש והעובד אינו זקוק לרכב לצורך עבודתו, והרכב ניתן לו כחלק משכרו.
מתן רכב צמוד לעובד הוא בבחינת טובת הנאה לעובד שיש לזקוף בגינה שווי למס.
שווי למס של השימוש ברכב צמוד שמעמיד המעביד לרשות העובד נקבע בתקנות על ידי שר האוצר (באישור ועדת הכספים של הכנסת). לרכב שעלה על הכביש עד סוף 2009 נקבע שווי השימוש לפי קבוצת הרכב המופיעה ברישיון הרכב, ולרכב שעלה על הכביש משנת 2010 ואילך נקבע שווי השימוש כאחוז ממחיר המחירון של הרכב.

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית