אישור
דף הבית > חשבפדיה > שווי טלפון נייד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שווי טלפון נייד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

בתיקון 129 לפקודה אשר פורסם ביום 17.2.2002 הוסף לסעיף 2(2) שווי שימוש ברדיו טלפון נייד ושר האוצר קבע את השווי כאמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002.

כמו כן הוסף לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) תיקון ולפיו הוגבלה התרת הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד.

תחולתם של התיקונים האמורים היא מיום 1.5.2002 ואילך.

התקנות קובעות כי ייזקף שווי שימוש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון נייד שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, ולמעט מכשיר קשר שאינו משמש גם מכשיר רדיו טלפון נייד.

השווי יהיה מחצית מן ההוצאה החודשית או 100 ש"ח לחודש (בשנת המס 2012), לפי הנמוך, והכול בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית