אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שבתון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עובד סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה, מוסד רפואי או מוסד מחקר אחר זכאי מעת לעת להשתלמות בארץ או בחו"ל, לצורכי שמירה על הקיים, בדרך מחקר או לימוד. בהשתלמות לתקופה ארוכה יוצא העובד לשנת שבתון. בתקופת השבתון לוקח העובד פסק זמן מעבודתו הרגילה במוסד המחקר, ואין הוא זכאי למשכורת סדירה שוטפת.

הכנסה בתקופת השבתון דינה כדין הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית