אישור
דף הבית > חשבפדיה > רשימון יבוא
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רשימון יבוא הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
ערכים מקושרים

מס ערך מוסף

על פי סעיף 38(א) בפרק ח' לחוק מס ערך מוסף, העוסק בניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס, "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך."

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית