אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לאישה שנישאה לאלמן ולגבר שנישא לאלמנה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לאישה שנישאה לאלמן ולגבר שנישא לאלמנה הצג הכל

חקיקה
ערכים מקושרים

החל מינואר 2016 תוקן סעיף 66(ג) לפקודה והוספו לו פסקאות (4א) ו-(6) הקובעות כי בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו. ובחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה שהם פעוטות. התיקון נעשה בתיקון 212 לפקודת מס הכנסה.
בטופס 101 מי שנשוי/אה לאלמן/ה ומבקש נקודות זיכוי בגין ילדים/פעוטות כאמור לעיל, ימלא את סעיפים 7 או 8 בחלק ח' לטופס, לפי העניין, ויצרף צילום תעודת זהות של בן/ת הזוג בו רשומים הילדים האמורים.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית