אישור
דף הבית > חשבפדיה > עצמאי שאינו עונה להגדרה על פי חוק הביטוח הלאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עצמאי שאינו עונה להגדרה על פי חוק הביטוח הלאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - "החוק") מגדיר מיהו עובד עצמאי דלקמן:
"עובד עצמאי - לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד והתקיים בו אחד מאלה:
1. הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;
2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע;
3. הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ- 15% מהשכר הממוצע." (ההדגשות אינן במקור).
בחוק אין הגדרה ל"עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולפיכך כל עובד עצמאי שלא עונה לתנאים הקבועים בהגדרה על פי החוק הרי שנחשב ל"עצמאי שלא עונה להגדרה". הכנסות של עצמאי שלא עונה להגדרה נחשבות בביטוח לאומי להכנסות פסיביות.
על מנת לחשב את דמי הביטוח מהכנסות פסיביות של שהן ההכנסות של עצמאי שלא עונה להגדרה ראה בקטגוריית טבלאות בתחתית הדף תחת הכותרת: עצמאי שאינו עונה להגדרה על פי חוק הביטוח הלאומי.

כזכור, סך של 25% מן השכר הממוצע במשק פטור מתשלום דמי ביטוח, למי שיש הכנסות פסיביות אך לא פחות מן המינימום החייב בדמי ביטוח - למי שאלה הן כל הכנסותיו.
ראה בקטגוריית טבלאות בתחתית הדף את תקרת ההכנסה הפסיבית הפטורה מדמי ביטוח תחת הכותרת: תקרת ההכנסה הפסיבית הפטורה מדמי ביטוח.
שיעור דמי הביטוח הלאומי בגין הכנסה פסיבית יהיו כדלקמן - 9.61% עד ההכנסה המופחתת ו-12% מעל התקרה המופחתת ועד התקרה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית