אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס ריבוי דירות – מס על דירה שלישית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס ריבוי דירות – מס על דירה שלישית הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

במסגרת חוק ההתיעלות הכלכלית לשנות המס 2017-2018, הוטל מס ריבוי דירות או מס על דירה שלישית. הכוונה לתשלום מס שנתי, בסכום הקבוע בחוק, בעד כל דירת מגורים שהיתה בבעלות הנישום בכל שנת המס וזאת למעט שתי דירות מגורים לפי בחירתו של הנישום, עליהן לא יחול מס ריבוי דירות.
כלומר החבות במס ריבוי דירות תחול על מי שיש לו 250% בעלות על דירות או יותר, היינו 2.5 דירות לפחות, כלומר שתי דירות בבעלותו ועוד בעלות על חצי דירה מירושה, שותפות כזו או אחרת וכד'. זאת בניגוד לנוסח החוק המקורי שקבע, שהחבות תחול החל מ- 220%, כלומר גם מי שיש לו שתי דירות וירש למשל יחד עם עוד אחים חמישית מדירה.
כמו כן נקבעו כללים בתקנות למתן מענק לחייבי מס ריבוי דירות שמכרו את דירותיהם. הכללים יהיו תקפים למי שמכר את דירתו החל מה-1.1.17.
התנאים לקבלת המענק: המכירה צריכה להיות מה-1.1.17 עד ל-1.10.17. המכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה, וכמו כן, לא על פי סעיף 5ב' לחוק מקרקעין (שינוי ייעוד). הרוכש הינו חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הוא משפר דיור אשר מתחייב למכור את הדירה הישנה תוך 18 חודשים מיום הקנייה. גובה המענק יהיה בגובה מס השבח או 85,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, והמענק יינתן בלא יותר מ-3 מכירות דירה.
במידה ומדובר במי בבעלותו שלוש דירות ומעלה, אך הוא פטור ממס ריבוי דירות, מאחר ודירות ההשקעה שבבעלותו הן עד שווי של 1,150,000 ש"ח, אזי המענק שלו במקרה של מכירת דירה יהיה בגובה של 15,000 ש"ח, או 50% ממס השבח, לפי הנמוך מביניהם. מקבל המענק לא קנה דירה מה-16.12.16 ועד ל-31.12.20 למעט אם רכש דירה שחל עליה מס רכישה לפי מדרגות של דירה יחידה. תהיינה שתי אפשרויות לקבלת המענק, לפי בחירת המוכר, בתשלום לחשבון הבנק לאחר תשלום מס השבח או לבקש שהמענק יהיה על חשבון מס השבח.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית