אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיבידנד מוטב – דיבידנד מופחת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיבידנד מוטב – דיבידנד מופחת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו-שלבי החלה על חברות על ידי הימנעות מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו. תחולת התיקונים הינה מיום 1.1.2017. על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(33) לפקודה . הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 .

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית