אישור
דף הבית > חשבפדיה > פנסיה לעצמאים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פנסיה לעצמאים הצג הכל

חקיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

בגדרו של חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 נכלל פרק ב': חיסכון וסיוע לעצמאים. פרק זה קובע את חובת העצמאים להפרשה לפנסיה לעצמאים החל מ - 1.1.2017. כמו גם חובת הפרשה לאבטלה על מנת לקבל מענק אבטלה כפי שיוסבר לעיל.
החל בשנת 2017 יידרשו עצמאים להפריש גם לפנסיה לעצמאים וגם לאבטלה את השיעורים הבאים מ"הכנסה חייבת בהפקדה" כהגדרתה בחוק:
עד מחצית השכר הממוצע - 4.45%
בין מחצית השכר ממוצע לשכר הממוצע המלא - 12.55%
יש להדגיש כי לגבי שכיר ועצמאי תהיינה ההפרשות שלעיל בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).
הפרשות לפנסיה לעצמאים יופרשו לקופת גמל לקצבה.
אלה אינם חייבים להפריש לפנסיה לעצמאים: מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 ומעלה.
מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס. מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס. מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית