אישור
דף הבית > חשבפדיה > ריבית מוטבת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ריבית מוטבת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

במסגרת הרפורמה במס של שנת 2003 חוקקו סעיפי פטור מיוחדים לאוכלוסיה מבוגרת. בין היתר נקבעו הקלות מס לאוכלוסיית הגמלאים שהונה מופקד בפקדונות בנקאיים או בתכניות חיסכון.

סעיף 125ה לפקודה קובע מנגנון למתן פטור ממס להכנסות מסוימות מריבית, בגובה הפטור שניתן להכנסות מקצבה מזכה. ריבית זו קרויה "ריבית מוטבת". מטרת הסעיף היא להעניק לגמלאי תקרה של הכנסות פטורות בגובה הקצבה המזכה. ריבית מוטבת מוגדרת בחוק כנמוכה מבין הכנסת היחיד ובן זוגו מריבית או הכנסה מריבית, למעט הכנסה חייבת כפי שהוגדרה בסעיף. כדי למנוע כפל תקרה וכפל פטור נקבע כי בגדר ההכנסה החייבת תובא בחשבון גם הכנסה פטורה מקצבה.

הפטור על הריבית המוטבת בשיעור 35% מסכום הריבית המשולם על תוכנית החיסכון או הפיקדון ניתן לתא משפחתי מרגע שלפחות אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה. הטבה זו תינתן ליחיד בתנאי שביום 1.1.2003 מלאו ליחיד או לבן זוגו (אם קיים) 55 שנה.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית