אישור
דף הבית > חשבפדיה > ביטקוין מטבע וירטואלי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ביטקוין מטבע וירטואלי הצג הכל

חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הביטקוין הוא מטבע דיגיטלי אשר פותח בשנת 2008 על ידי גורם אנונימי. ייחודו של הביטקוין הוא בכך שהוא מוחזק ומועבר מצד לצד באמצעים טכנולוגיים וברשת האינטרנט בלבד, ללא צורך בגוף מתווך פיננסי דוגמת בנק. מהות הביטקוין והטכנולוגיה אשר בבסיסו (הבלוקצ'יין) הן ביזור - המטבע אינו מונפק או נשלט על ידי אף מדינה או בנק מרכזי.
במקרה של סוחר בעל "עסק" למסחר בביטקוין סביר שיחול מס כמו כל עסק אחר. קיומו של "עסק" ייבחן באמצעות מבחנים שונים שנקבעו בפסיקה ועיקריהם: תדירות העסקאות, היקף ההשקעה, מימון הפעילות, משך ההחזקה במטבע, מומחיות המשקיע וכיוצא באלה. כך למשל, רווחיו האקטיביים של סוחר פעיל ובעל בקיאות וידע בתחום, אשר ביצע מאות פעולות מסחר בהיקף רב של השקעה ובאמצעות מימון חיצוני במשך תקופה קצרה, חייבים במס. במקרה כאמור נדרש הסוחר להגיש דוח אישי שנתי לרשות המסים ורווחיו חייבים במס לפי המדרגה האישית שלו (אשר עלולה להגיע לכדי 50%).
רבים מהרוכשים והמוכרים של ביטקוין הם בסופו של דבר משקיעים וספקולנטים אשר מאמינים במטבע ומעוניינים להגביר את השימושים ואת הסחירות בו, וכך ליהנות מעליית ערכו באופן פסיבי. לגבי משקיע אשר ביצע עסקה חד פעמית או כמה עסקאות בהיקף מצומצם ללא כל מימון חיצוני ואינו נחשב לסוחר מיומן, מנוסה ומקצועי, כך שמדובר בהכנסה פסיבית מבחינתו - אין תשובה חד משמעית. יש הסבורים כי במקרה דנן צריכה לחול הגישה הראשונה שתוארה לעיל - פטור ממס הכנסה בגין הפרשי שער לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה (ובתנאי שעומדים בהוראות הפטור.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית