אישור
דף הבית > חשבפדיה > חשבונית מרוכזת – חשבונית מרכזת – חשבונית מס מרוכזת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חשבונית מרוכזת – חשבונית מרכזת – חשבונית מס מרוכזת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
ערכים מקושרים

בעלי עסקים המוכרים לציבור רחב, למשל באינטרנט נתקלים בבעיה להוציא לכל לקוח קטן על כל מכירה זעומה חשבונית, הדבר מכביד על מערכת הנהלת החשבונות ועל הרישומים ועוד, רשות המיסים ערה לבעיה ומאפשרת הוצאת חשבונית מרוכזת למי שיפנה אליה ויבקש.
עוסק יוכל להוציא חשבונית מס מרוכזת - חשבונית מרכזת ללקוח מסוים אחת לחודש לגבי כל העסקאות שביצע במשך החודש עם אותו לקוח, ובלבד שמתמלאים כל התנאים הבאים באופן מצטבר:
(א) לכל לקוח תונפק חשבונית מס הכוללת את כל העסקאות שבוצעו איתו בחודש הנוגע, בציון מספרי תעודות משלוח או מספרי חשבוניות העסקה שהוצאו לאותו לקוח במשך החודש.
(ב) חשבונית המס המרוכזת תצא אך ורק במשך החודש שבו בוצעו העסקאות (לא יאוחר מהיום האחרון באותו חודש).
(ג) חשבונית המס תיכלל בתקופות הדיווח למע"מ של אותו חודש.
(ד) העוסק ינהג באופן רצוף וקבוע בשיטה זו לגבי הלקוח, שבעבורו הוא נוהג להנפיק חשבונית מס מרוכזת.
יש להדגיש כי העוסק יכול לנהוג כאמור לעיל לגבי לקוחות מסוימים, ולהמשיך בנוהג הרגיל של הוצאת חשבונית מס בגין כל עסקה לגבי לקוחות אחרים.
ראה בקטגוריית חוזרים את הפרסום הרשמי של רשות המסים משנת 2012 ובתוקף עד היום וכן את הוראת מס ערך מוסף משנת 1978 ילקוט תאמ"ו 66.609 שבתוקף גם להיום .

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית