אישור
דף הבית > חשבפדיה > אובדן כושר עבודה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אובדן כושר עבודה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 3(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע כי סכום שהגיע לידיו של אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה והכול בין שהכספים התקבלו בתשלומים ובין שבסכום חד פעמי.

חובת הדיווח על אובדן כושר עבודה היא רק במועד קבלת הפיצוי. קרי, מועד אירוע המס.

יצוין כי החל ב-1.1.2005 סכום שהגיע לאדם על פי פוליסת הביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא הכנסה חייבת על פי סעיף 3(א) לפקודה. כמו כן, הכנסת אובדן כושר עבודה היא הכנסה מיגיעה אישית, וזאת לפי סעיף (3א) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1 לפקודה.

מן האמור לעיל אנו למדים כי הכנסה מאובדן כושר עבודה היא הכנסה מיגיעה אישית החייבת על בסיס מזומן, ולפיכך זכאית לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה.

ביטוח לאומי

הכנסה לצורכי ביטוח לאומי נגזרת מההכנסה שנקבעה על פי הפקודה. מאחר שאובדן כושר עבודה ממוסה במס הכנסה, תקום חובת תשלום לביטוח לאומי.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית