אישור
דף הבית > חשבפדיה > אי רישום תקבול
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אי רישום תקבול הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה דן בפסילת ספרים בשל אי רישום תקבול אחד או יותר. ההנחה היא כי אי רישום תקבול מערער את אמינות ספרי הנישום.

ההוראה בסעיף 145ב לפקודה משלימה למעשה את מערכת החקיקה בדבר ניהול ספרי חשבונות. מטרת הסעיף היא יצירת מסגרת ארגונית, אשר יהיה בה כדי למנוע אי רישום הכנסה, ולו בתום לב, מתוך שכחה, או בשל הזנחה או רשלנות.

הסעיף קובע מפורשות כי ספרי הנישום ייפסלו מקום שבו לא נרשם תקבול, וכי לפקיד השומה לא יהיה שיקול דעת בנקודה זו, אלא אם שוכנע כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום.

נציבות מס הכנסה קבעה כללים לעניין אופן הפעלת שיקול הדעת של פקיד השומה במקרים שבהם יש נסיבות מיוחדות לאי פסילה כאמור.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית