אישור
דף הבית > חשבפדיה > איגוד מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

איגוד מקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי איגוד שכל נכסיו הם זכויות במקרקעין, למעט מזומנים, מניות ומיטלטלין שאינם משמשים בייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אך טפלים למטרותיו, מהווה איגוד מקרקעין. משכך, כל פעולה שנעשית בזכויות האיגוד חייבת בדיווח למנהל מיסוי מקרקעין ובתשלום מס על פי חוק מיסוי מקרקעין.

בחינת מהותו של איגוד מקרקעין צריכה להיעשות ביום שבו נעשית הפעולה באיגוד, ולא על פי התוכניות העתידיות של האיגוד או על פי כוונותיו העסקיות.

חוק מיסוי מקרקעין קובע הוראות שונות באשר למיסוי פעולה באיגוד מקרקעין. מטרת ההוראות היא להבטיח כי העברתן של זכויות באיגוד מקרקעין תחויב במס כאילו הייתה פעולה במקרקעין עצמם. זאת כדי למנוע את עקיפת הוראות החוק באמצעות ביצוע פעולות במניות איגוד מקרקעין במקום במקרקעין עצמם.

 

פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית